Κορωνοϊός ΙΙΙ

Σας γνωρίζουμε ότι λαμβάνοντας υπόψη:

  • α) τις ανακοινώσεις των κρατών αναφορικά με την επαναλειτουργία των σχολικών τους μονάδων,
  • β) τα ειδικά μέτρα προφύλαξης που ανακοινώθηκαν και ισχύουν για την κάθε χώρα,
  • γ) τις σχετικές εκθέσεις των συλλόγων διδασκόντων των Τ.Ε.Γ. λαμβάνοντας υπόψη τις απόψεις των Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων των Τ.Ε.Γ.

και έχοντας ως κύρια μέριμνα τη διασφάλιση της υγείας των μαθητών και των εκπαιδευτικών, αποφασίζεται η συνέχιση της αναστολής της λειτουργίας των Τ.Ε.Γ. της εφαρμογής της εξ αποστάσεως διδασκαλίας μέχρι το τέλος Μαΐου του τρέχοντος διδακτικού έτους. Από τις αρχές Ιουνίου θα επανεξεταστεί το ενδεχόμενο της δια ζώσης λειτουργίας των Τ.Ε.Γ.

Γραφείο Συντονιστή Εκπαίδευσης Βρυξελλών