Ημέρα της Ευρώπης 2020

Η 9η Μαΐου είναι η ημέρα εορτασμού της ενωμένης Ευρώπης.
Η ημερομηνία αυτή αποτελεί την επέτειο της ιστορικής ομιλίας που έδωσε ο Γάλλος Υπουργός Εξωτερικών, Ρομπέρ Σουμάν, το έτος 1950 στο Παρίσι στην οποία πρότεινε μια νέα μορφή αυξημένης πολιτικής και οικονομικής συνεργασίας μεταξύ των ευρωπαϊκών κρατών. Μια συνεργασία που θα απέτρεπε το ενδεχόμενο ενός νέου πολέμου μεταξύ των ευρωπαϊκών κρατών και θα δημιουργούσε τις αναγκαίες συνθήκες για την πρόοδο και ευημερία των Ευρωπαίων πολιτών. Με αυτόν τον τρόπο τέθηκε για πρώτη φορά η ιδέα της στενότερης συνεργασίας των κρατών της Ευρώπης, ώστε να θεωρείται η απαρχή της σημερινής Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο εορτασμός της Ημέρας της Ευρώπης δεν αποτελεί ωστόσο ευκαιρία μιας τυπικής
ιστορικής αναδρομής. Την ημέρα αυτή θυμόμαστε και αναστοχαζόμαστε πάνω στις
θεμελιώδεις αξίες και αρχές της Ένωσης: Ελευθερία, Δικαιοσύνη, Ισότητα λαών και πολιτών.
Συνειδητοποιούμε, την σημασία της αλληλεγγύης και της συνεργασίας για την συλλογική
μας ευημερία. Την αξία του πλουραλισμού, του αμοιβαίου, ειλικρινούς σεβασμού κάθε
επιμέρους εθνικής παράδοσης. Αναγνωρίζουμε και εμπεδώνουμε τα στοιχεία, τα ορόσημα
και τα επιτεύγματα που σημάδεψαν την πορεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της οποίας η χώρα
μας είναι παλαιό και με ιστορική βαρύτητα μέλος.


Ωστόσο, η φετινή Ημέρα της Ευρώπης είναι διαφορετική, λόγω των ειδικών συνθηκών
επικρατούν εξαιτίας της πανδημίας COVID-19. Ενθαρρύνουμε συνεπώς εκπαιδευτικούς και
μαθητές, να αναλάβουν πρωτοβουλίες στο πλαίσιο της επετείου, προσαρμοσμένες στις
έκτακτες συνθήκες τις οποίες βιώνουμε και την ειδική μέριμνα που πρέπει να λαμβάνουμε για την προστασία της δημόσιας υγείας. Προτείνεται ιδίως η αξιοποίηση των δυνατοτήτων
που μας παρέχουν οι νέες τεχνολογίες.


Ενδεικτικά, προτείνουμε σε εκπαιδευτικούς και μαθητές να επισκεφθούν τη «Γωνιά της Μάθησης» στην ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης https://europa.eu/learning-corner/home_el η οποία παρέχει εκτενές ενημερωτικό υλικό αλλά και δυνατότητες δικτύωσης με σχολεία σε άλλα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.