Γιορτή της Παιδείας : 30 Ιανουαρίου.

Οι Τρείς Ιεράρχες, εικόνα μακεδονικής σχολής, 14ος αι.

Σήμερα τιμούμε την μνήμη των Τριών Ιεραρχών, προστάτες της Παιδείας (εκπαιδευτικών και μαθητών), μια γιορτή που θεσπίστηκε αρχές του 12ου αι. μΧ για να συμφιλιώσει τις τότε συγκρουόμενες φατρίες που η κάθε μία θεωρούσε έναν από τους Ιεράρχες (Μ. Βασίλειο, Ιωάννη Χρυσόστομο και Γρηγόριο Θεολόγο) σημαντικότερη μορφή της Εκκλησίας.

Η σημασία του έργου τους είναι τεράστια και ανεκτίμητη επειδή κατόρθωσαν να συμφιλιώσουν το Αρχαίο Ελληνικό Πνεύμα με την Ορθοδοξία, μια συνθήκη που έπαιξε τεράστιο ρόλο τόσο στην εξάπλωση της Ορθοδοξίας όσο και των Ελληνικών Γραμμάτων στον γνωστό τότε κόσμο.